DPD Polska zwiększa ilość kurierów korzystających z elektrycznych rowerów

DPD Polska zwiększa ilość kurierów korzystających z elektrycznych rowerów

Warszawski Oddział Miejski Green DPD Pickup przy Waliców 11 powiększył swoją flotę o kolejny rower cargo, co pozwoliło DPD Polska stać się liderem branży w rozwoju tego środka transportu. Cała polska flota liczy teraz 70 pojazdów.

Flota rowerów cargo DPD Polska to zespół rowerów przystosowanych do przewozu większych i cięższych paczek

DPD Polska od 2020 roku rozwija swoją flotę wspomaganych elektrycznie rowerów cargo. Flota ta działa w DPD Pickup Oddziałach Miejskich, które są centrami dystrybucyjnymi w strategii niskoemisyjnej DPD Polska. Dzięki swojemu położeniu w ścisłych centrach największych miast Polski, rowery cargo z powodzeniem zastępują samochody w strefach zamkniętych i trudno dostępnych o dużym zagęszczeniu zabudowy. W warunkach wysokiej urbanizacji i rosnących oczekiwań dotyczących niskoemisyjnego transportu, dostawy rowerowe są rozwiązaniem, które pozwala szybko dostarczyć przesyłki, uwzględniając lokalne społeczności i jednocześnie szanując środowisko.

Jestem bardzo zadowolony z ciągłego, szybkiego rozwoju naszej floty rowerów cargo. 70 rowerów trafia w szczególne miejsce na mapie Polski: do centrum Warszawy, gdzie jest dużo paczek do dostarczenia i ważne jest, aby obsługiwać naszych klientów szybko, efektywnie i przyjaznie dla środowiska. Rower jest idealny ze względu na dużą liczbę biur i budynków mieszkalnych. Jestem pewien, że dzięki miejskiej infrastrukturze rowerowej i naszym rozwiązaniom logistycznym, będziemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i mieszkańców - powiedział Artur Jop, regionalny koordynator ds. rozwoju sieci rowerowej w DPD Polska podczas przekazania roweru.

Przejście na flotę niskoemisyjną jest krokiem w kierunku osiągnięcia neutralności net-zero do 2040 roku

Wzrost niskoemisyjnej floty DPD Polska jest wynikiem zielonej transformacji Geopost, właściciela DPD Polska, który od kilku lat realizuje plan zrównoważonego rozwoju, mającego na celu osiągnięcie neutralności pod względem emisji. Jest to również odpowiedź na rosnące oczekiwania nowoczesnych klientów, którzy coraz częściej wybierają zrównoważone usługi i oczekują odpowiedzialnego podejścia firm i marek do kwestii zmian klimatycznych i ochrony zasobów naturalnych. DPD Polska nie tylko rozwija flotę elektrycznych pojazdów i infrastrukturę do ich ładowania, lecz także zwiększa ilość punktów DPD Pickup (aktualnie ponad 23 tysiące placówek), które dzięki konsolidacji większej liczby przesyłek w jednym miejscu zmniejszają emisję dwutlenku węgla podczas dostaw, a klienci mogą odebrać paczkę w sklepie w pobliżu podczas codziennych czynności lub skorzystać z

Geopost zobowiązał się także do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do roku 2030 i 90% do roku 2040 w porównaniu do poziomu z roku 2020. Ten ambitny cel NET ZERO 2040 został potwierdzony przez inicjatywę Science Based Target (SBTi).